KOLOROWE DNI SZKOŁY 21 – 23 CZERWCA 2021 r.

Wtorek 22 czerwca

1 i 2 godzina lekcyjna dla klas IV – VII według planu; w godz. 9.50 – 12.30 na dużym orliku  Mini – Euro w Trzynastce, czyli turniej piłkarskich „piątek” dla klas IV – VII Do turnieju mogą zgłaszać się drużyny z jednej lub kilku klas (możliwy jest także udział dziewcząt /także drużyny mieszane!)

W tym samym czasie dla chętnych na małym orliku będzie odbywał się turniej gier i zabaw pod hasłem „Sprawne ręce, sprawne nogi na wakacje”.

Wszyscy uczniowie są zaproszeni do współzawodnictwa sportowego, jak również do kibicowania swoim koleżankom i kolegom !