Poniedziałek, 18.01.2021r.

Za p. A. Węgrzyn:

1l.6a – lekcja odwołana

2l.1b-  j.niemiecki z grupą p. I. Rożek

3l.2b – j.niemiecki z grupą p. I. Rożek

4l.3c –  E. Hałun (ed. wczesnoszkolna)

5l.2a – j.niemiecki z grupą p. I. Rożek

6l.1c – j.niemiecki z grupą p. D. Korbanka

 Za p M. Morawską-Borysewicz:

3l.7b- lekcja odwołana

4l.6a – lekcja odwołana