Piątek 08.12.2023r.

Za p. A. Kęsika

12.00-16.00 K. Jagiełowicz ( zajęcia świetlicowe) 

Za p. J. Gaździewicz 

1l. zajęcia indywidualne odwołane

2l. zajęcia indywidualne odwołane 

3l. 4c-E. Lubik (j. angielski) 

4l. 4a- M. Żurowska ( historia)

5l. 2b- zajęcia odwołane

Za p. I. Rożek

1l. 6c- zajęcia odwołane 

3l. 7a-J. Zegzuła ( j. niemiecki) 

4l. 6c- A. Jakubas ( biologia) ( cała klasa) 

5l. 3d- zajęcia odwołane

Za p. M. Miliczenko 

1l. 7a- zajęcia odwołane

2l. 7a-zajęcia odwołane

4l. 6a- A. Skrzypczak ( j. angielski) 

5l. 5b- A. Skrzypczak ( j. angielski) 

6l. 7a-zajęcia odwołane

7l. 7a-zajęcia odwołane

Za p. E. Oraczewską

2l. 1b- M. Górska ( edukacja wczesnoszkolna) 

4l. 3d- M. Kasperowicz ( wychowanie fizyczne) 

6l. 1d- E. Ławecka ( edukacja wczesnoszkolna) 

Za p. A. Skorupkę 

11.30- 15.30 S. Grześkiewicz ( zajęcia świetlicowe) 

Za p. A. Witkowską

2l. 5c- M. Naskręt ( plastyka) 

3l. 5c- A. Jakubas ( biologia) 

4l. 5b- K. Łupicka ( zajęcia chemiczne) 

5l. 6b- A. Kaniuka- Drozdek ( j. polski) 

6l. 6c- zajęcia odwołane- uczniowie zwolnieni do domu 

7l. 6a- E. Lubik ( j. angielski) 

Za p. A. Kulę

1l. 2d- E. Hałun ( edukacja wczesnoszkolna) 

2l. 2d-E. Hałun ( edukacja wczesnoszkolna) 

3l. 2d- M. Przybylska ( j. angielski) 

4l. 2d-M. Siwka ( muzyka) 

5l. 2d- zajęcia wyrównawcze odwołane 

Za p. A. Fridrich- Kryżar 

12.30-16.00 J. Charciarek ( zajęcia świetlicowe) 

Za p. J. Charciarek 

1l. zajęcia indywidualne- K. Stefanowicz – 

2l. 2c- K. Stefanowicz ( edukacja wczesnoszkolna)

Za p. G. Klimka- Żołnowskiego

1l. 5b- zajęcia odwołane

2l. 5a- M. Morawska- Borysewicz ( j. polski)

3l. 6c- K. Stefanowicz ( wychowanie fizyczne) 

Za p. A. Iryszek

1l. 5c- zajęcia odwołane 

2l. 6b-A. Łyszkiewicz ( zajęcia kreatywne) 

3l. 4a- M.Naskret ( plastyka) 

4l. 4b- A. Ciszak ( zajęcia kreatywne) 

5l. 6c-M. Dzierwa ( matematyka)

Za p. M. Mojsiejonek

3l. 1c- A. Skrzypczak ( j. angielski)

4l. 6b- E. Lubik ( j. angielski) 

5l. 5b- A. Skrzypczak ( j. angielski) 

Wycieczka do Berlina z K.Bogusz, M. Miliczenko i E. Oraczewską

Klasa 2b wychodzi do Banku z M. Materną o godzinie