Środa

28 października 2020r.

Za p. E. Oraczewską:

2l.4ab – lekcja odwołana

3l.4ab- lekcja odwołana

4l.7a – lekcja odwołana

5l.7a – lekcja odwołana

12.45-15.50- świetlica – A. Witkowska (zaj.świetlicowe)

Za p. M . Miliczenko:

1l.2ab- lekcja odwołana – świetlica- dzieci, które nie chodzą do świetlicy przychodzą na godz. 8.50

2l.7b-  lekcja odwołana

3l.7b – lekcja odwołana

4l.zajecia indywidualne odwołane-  lekcja razem z klasą

5l.6bc – lekcja odwołana

6,7- zajęcia indywidualne – zajęcia odwołane

Za p. A. Skrzypczak:

2l.7ab – lekcja odwołana

3l.7ab – lekcja odwołana

4l. zajęcia indywidualne odwołane

5l.6bc –lekcje odwołane

6,7. zajęcia indywidualne odwołane

Za p. M. Siwkę:

4l.2b- A. Witkowska (ed. wczesnoszkolna)

5l.3c –E. Hałun (ed. wczesnoszkolna)

11.45- 14.30- I. Jersz (zaj.świetlicowe)

14.30-15.40 –P. Lepa (zaj.świetlicowe)

za p. M. Różańską:

11.00-14.00- E. Mierzejewska (zaj.świetlicowe)

14.00-16.00- M. Żurowska (zaj.świetlicowe)

Za p. E. Minzger:

1l.7b- lekcja odwołana

2l.6c lekcja odwołana

3l.6b lekcja odwołana

4l.6b lekcja odwołana

5l.6a lekcja odwołana

6l.6a lekcja odwołana

Za p. A. Mogilnicką:

1,2l.1a gimnastyka korekcyjna odwołana- świetlica- dzieci, które nie chodzą do świetlicy przychodzą na godz.9.50

3,4l.2c – gimnastyka korekcyjna odwołana- świetlica- dzieci, które nie chodzą do świetlicy przychodzą na godz.11.50

5l.1b – gimnastyka korekcyjna odwołana- świetlica- dzieci, które nie chodzą do świetlicy zwolnione do domu

6l.2b gimnastyka korekcyjna odwołana- świetlica- dzieci, które nie chodzą do świetlicy zwolnione do domu

7l.3c – gimnastyka korekcyjna odwołana- świetlica- dzieci, które nie chodzą do świetlicy zwolnione do domu

8l.3a – gimnastyka korekcyjna odwołana- świetlica- dzieci, które nie chodzą do świetlicy zwolnione do domu

 Za p. M. Górską:

4,5l. zajęcia indywidualne odwołane

6l.2c – J. Jasińska (ed.społeczna)

7l.2c – W.  Kulikowska ( ed wczesnoszkolna)