11sie/23

Odpłatność za obiady

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

4 września zbliża się wielkimi krokami. Za moment rozpoczynamy nasze szkolne życie.       W związku z tym przedstawiamy harmonogram odpłatności za obiady:

Za miesiąc wrzesień odpłatności wyjątkowo przyjmujemy do 6 września 2023r.  

19 x 7.5zł= zł 142.5zł 

Za kolejne miesiące odpłatności przyjmowane będą do 26 dnia miesiąca poprzedzającego  tj. za miesiąc  październik do 26.09.23r., za miesiąc listopad do 26.10.23r. itd.

na numer konta: 78 1020 5402 0000 0302 0379 0045
w tytule przelewu: „wpłata za obiady, imię i nazwisko ucznia, klasa”

*W przypadku rodzeństwa każda wpłata powinna być uiszczona osobno!!!

Prosimy o terminowe wpłaty.

10sie/23

UWAGA!

Drodzy rodzice i opiekunowie,

w roku szkolnym 2023/2024 nie będziemy korzystać z aplikacji zamówposiłek.pl

Prosimy o niedokonywanie wpłat przez aplikację. Wpłaty dokonane do tej pory zostaną przekierowane na nasze konto i posiłki we wrześniu zostaną opłacone ze środków przekazanych z aplikacji.