Nasza szkoła podpisała Porozumienie z Ministrem Cyfryzacji i przystąpiła do programu mLegitymacja szkolna.

mLegitymacja to legitymacja szkolna wyświetlana na ekranie telefonu, będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest dokumentem wydawanym dodatkowo obok legitymacji szkolnej w wersji papierowej. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, autobusowych.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji będzie tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej.

Wydanie mLegitymacji:

  1. Złożyć pisemny wniosek o wydanie mLegitymacji w sekretariacie szkoły (do pobrania w zakładce dla rodziców – mLegitymacja).
  2. Przesłać zdjęcie legitymacyjne przez witrynę www dziennika elektronicznego – nie ma możliwości dodania zdjęcia w aplikacji „Dzienniczek Vulcan” (w formacie jpg lub jpeg w rozmiarze do 5MB)  – dane ucznia     – aktualizuj zdjęcie   –  wybierz zdjęcie z pliku. Zdjęcie można przygotować poprzez bezpłatny kreator https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji
  3. Pobrać na telefon darmową aplikację mObywatel, wybrać opcję dodaj mLegitymację, potwierdzić Regulamin usługi mLegitymacja szkolna.
  4. Po otrzymaniu ze szkoły kodu QR oraz kodu aktywacyjnego uruchomić system na urządzeniu. Aplikacja może być aktywowana tylko na jednym urządzeniu mobilnym w ciągu 30 dni od momentu wygenerowania kodu przez szkołę.

Unieważnienie mLegitymacji:

  1. Na pisemny wniosek rodzica/ opiekuna pranego o unieważnienie mLegitymacji (Wniosek o anulowanie legitymacji) w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, nieoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja.
  2. Z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi papierowej legitymacji szkolnej lub przejścia ucznia do innej szkoły.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 z późn. zm.)

W razie problemów i pytań proszę kontaktować się przez dziennik z Tomaszem Skierskim

Wniosek-m-legitymacjaSP13

Instrukcja instalacji mLegitymacji dla uczniów i studentów 1.0

uonetplus_dodawanie_zdjec_dla_legitymacji

Wyciąg z PBI dla systemu mObywatel_opis

Wniosek-o-anulowanie-mLegitymacji-1