Dyrekcja szkoły:

 • mgr Agnieszka Łyszkiewicz – dyrektor
 • mgr Joanna Marciniak – wicedyrektor

Kierownik świetlicy:

 • mgr Kamila Jagiełowicz

Zespół edukacji humanistycznej:

 • mgr Małgorzata Morawska – Borysewicz – język polski
 • mgr Alicja Kaniuka – Drozdek – język polski
 • mgr Agnieszka Opala – język polski
 • mgr Anna Witkowska – j. polski, edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Kamila Bogusz – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Anna Czyżniewska – historia
 • mgr Grzegorz Klimek – Żołnowski – religia
 • mgr Ewa Zawadzka – religia
 • mgr Julia Budziszewska – Mroczkowska – plastyka
 • mgr Urszula Breszyk- plastyka
 • mgr Marzena Żurowska – biblioteka
 • mgr Marek Siwka- muzyka
 • mgr Danuta Helińska- biblioteka

Zespół przedmiotów ścisłych:

 • mgr Elżbieta Tront – informatyka, plastyka
 • mgr Elżbieta Minzger – matematyka
 • mgr Elwira Wasielewska – matematyka
 • mgr Marzena Buziuk – matematyka
 • mgr Izabela Wąsicka – biologia, chemia, przyroda
 • dr Łukasz Rutkowski – fizyka
 • mgr Ryszard Lisowski – geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Tomasz Skierski – informatyka, technika

Zespół nowożytnych języków obcych:

 • mgr Małgorzata Miliczenko – język angielski, etyka
 • mgr Joanna Marciniak – język angielski
 • mgr Agnieszka Skrzypczak – język angielski, doradztwo zawodowe
 • mgr Ewelina Lubik – język angielski
 • mgr Marzena Materna – język niemiecki
 • mgr Izabela Rożek – język niemiecki, wdż, doradztwo zawodowe
 • mgr Agnieszka Węgrzyn – język niemiecki

Zespół nauczycieli świetlicy:

 • mgr Kamila Jagiełowicz
 • mgr Urszula Breszyk
 • mgr Martyna Różańska
 • mgr Ewa Swinder
 • mgr Dorota Łukaszczyk- Skafiriak
 • mgr Andrzej Kęsik

Zespół d/s sportu i rekreacji:

 • mgr Michał Kasperowicz – wychowanie fizyczne
 • mgr Agnieszka Mogilnicka – wychowanie fizyczne
 • mgr Paweł Lepa – wychowanie fizyczne
 • mgr Ewa Oraczewska – wychowanie fizyczne
 • mgr Dorota Łukaszczyk- Skafiriak

Zespół edukacji wczesnoszkolnej:

 • mgr Elżbieta Hałun
 • mgr Agnieszka Ciszak
 • mgr Małgorzata Sidoruk
 • mgr Agata Deresz
 • mgr Anna Witkowska
 • mgr Wioletta Dudziak
 • mgr Wanda Wrześniewska
 • mgr Magdalena Górska
 • mgr Weronika Kulikowska
 • mgr Ewa Mierzejewska
 • mgr Iwona Jersz
 • mgr Natalia Sternalska

Pedagog:

 • mgr Joanna Jasińska
 • mgr Anna Szelestowska

Psycholog:

 • mgr Alicja Łyłyk

Logopeda:

 • mgr Małgorzata Morawska-Borysewicz

Zespół wychowawczo – profilaktyczny:

 • mgr Joanna Jasińska – pedagog szkolny
 • mgr Anna Szelestowska – pedagog szkolny
 • mgr Alicja Łyłyk – psycholog
 • mgr Ryszard Lisowski – nauczyciel
 • mgr Agata Deresz – nauczyciel
 • mgr Danuta Helińska – bibliotekarz
 • mgr Izabela Wąsicka – nauczyciel
 • mgr Małgorzat Sidoruk – nauczyciel
 • mgr Małgorzata Morawska-Borysewicz- logopeda
 • mgr Kamila Jagiełowicz – kierownik świetlicy

Pielęgniarka

 • Barbara Kosowicz

Biblioteka:

 • mgr Danuta Helińska
 • mgr Marzena Żurowska

Rzecznik praw ucznia:

 • mgr Grzegorz Klimek – Żołnowski

Sekretariat:

 • Danuta Łońska