Dyrekcja szkoły:

 • mgr Agnieszka Łyszkiewicz – dyrektor
 • mgr Joanna Marciniak – wicedyrektor
 • mgr Kamila Bogusz – wicedyrektor

Kierownik świetlicy:

 • mgr Kamila Jagiełowicz

Zespół edukacji humanistycznej:

 • mgr Małgorzata Morawska – Borysewicz – język polski
 • mgr Alicja Kaniuka – Drozdek – język polski
 • mgr Agnieszka Opala – język polski
 • mgr Anna Witkowska – j. polski
 • mgr Kamila Bogusz – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Anna Czyżniewska – historia, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Joanna Gaździewicz- historia,
 • mgr ksiądz Piotr Ruta- religia
 • mgr Ewa Zawadzka – religia
 • mgr Julia Budziszewska – Mroczkowska – plastyka
 • mgr Urszula Breszyk- plastyka
 • mgr Marek Siwka- muzyka
 • mgr Małgorzata Dzierwa – biblioteka
 • mgr Marzena Żurowska – biblioteka

Zespół przedmiotów ścisłych:

 • mgr Elżbieta Tront – informatyka, plastyka
 • mgr Elżbieta Minzger – matematyka
 • mgr Elwira Wasielewska – matematyka
 • mgr Marzena Buziuk – matematyka
 • mgr Joanna Pokornowska-Morawska – biologia, chemia
 • dr Monika Grandtke- biologia
 • dr Łukasz Rutkowski – fizyka, matematyka
 • mgr Ryszard Lisowski – geografia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Tomasz Skierski – informatyka, technika

Zespół nowożytnych języków obcych:

 • mgr Małgorzata Miliczenko – język angielski
 • mgr Joanna Marciniak – język angielski
 • mgr Agnieszka Skrzypczak – język angielski, doradztwo zawodowe
 • mgr Ewelina Lubik – język angielski
 • mgr Magda Przybylska – język angielski
 • mgr Izabela Rożek – język niemiecki, wdż, doradztwo zawodowe
 • mgr Agnieszka Węgrzyn – język niemiecki, etyka

Zespół nauczycieli świetlicy:

 • mgr Kamila Jagiełowicz
 • mgr Urszula Breszyk
 • mgr Martyna Różańska
 • mgr Ewa Swinder
 • mgr Tytus Gołebiowski
 • mgr Mirosława Kuryło
 • mgr Sandra Grześkiewicz
 • mgr Wanda Wrześniewska
 • mgr Anna Szelestowska
 • mgr Lena Nadbrzeżna

Zespół d/s sportu i rekreacji:

 • mgr Michał Kasperowicz – wychowanie fizyczne
 • mgr Agnieszka Mogilnicka – wychowanie fizyczne
 • mgr Paweł Lepa – wychowanie fizyczne
 • mgr Ewa Oraczewska – wychowanie fizyczne
 • mgr Dorota Łukaszczyk- Skafiriak- wychowanie fizyczne

Zespół edukacji wczesnoszkolnej:

 • mgr Elżbieta Hałun
 • mgr Agnieszka Ciszak
 • mgr Emilia Ławecka
 • mgr Agata Deresz
 • mgr Agata Kula
 • mgr Wioletta Dudziak
 • mgr Justyna Charciarek
 • mgr Marzena Materna
 • mgr Weronika Kulikowska
 • mgr Ewa Mierzejewska
 • mgr Iwona Jersz

Pedagog:

 • mgr Joanna Jasińska
 • mgr Anna Szelestowska

Psycholog:

 • mgr Alicja Jaracz

Logopeda:

 • mgr Małgorzata Morawska-Borysewicz

Zespół wychowawczo – profilaktyczny:

 • mgr Joanna Jasińska – pedagog szkolny
 • mgr Anna Szelestowska – pedagog szkolny
 • mgr Alicja Jaracz- psycholog
 • mgr Małgorzat Dzierwa – bibliotekarz
 • mgr Małgorzata Morawska-Borysewicz- logopeda
 • mgr Lena Nadbrzeżna – nauczyciel świetlicy

Pielęgniarka

Biblioteka:

 • mgr Małgorzata Dzierwa
 • mgr Marzena Żurowska

Rzecznik praw ucznia:

 • mgr Anna Szelestowska

Sekretariat:

 • Danuta Łońska