1. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SP13 pobierz
  2. Statut Szkoły Podstawowej nr 13 pobierz
  3. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów w kl. IV -VIII w przypadku nauczania zdalnego – Statut §72a pobierz
  4. Regulamin monitoringu wizyjnego pobierz
  5. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH pobierz
  6. PLAN PRACY SZKOŁY 2021-2022 pobierz
  7. Program wychowawczo-profilaktyczny
  8. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole lub przedszkolu pobierz
  9. Regulamin boiska Orlik pobierz
  10. strategia działań wychowawczych