1.  Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 13
 2. Statut Szkoły Podstawowej nr 13 pobier
 3. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny pobierz
 4. Regulamin monitoringu wizyjnego pobierz
 5. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH pobierz
 6. PLAN PRACY SZKOŁY 2023/24 pobierz
 7. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole lub przedszkolu pobierz
 8. Regulamin boiska Orlik pobierz
 9. Strategia działań wychowawczych pobierz
 10. Procedura korzystania ze stołówki szkolnej pobierz
 11. Deklaracja korzystania z obiadów załącznik nr 1 pobierz
 12. ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ
 13. Szkolne zestawy podręczników: