nr konta 78 1020 5402 0000 0302 0379 0045

Nieobecność dziecka na obiedzie (odpis) należy zgłaszać najpóźniej do godziny 7.30 w dniu nieobecności dziecka poprzez SMS na numer 608-466-121 ( Imię i Nazwisko dziecka, klasa, okres nieobecności na obiedzie), bądź telefonicznie w godzinach pracy sekretariatu szkoły:

tel/fax: (68)452 85 00

tel.kom. 608 033 029

Odpłatność za obiady w styczniu
10x5zł =50zł

Szkoła Podstawowa nr 13

nr konta 78 1020 5402 0000 0302 0379 0045

Tytuł: miesiąc, imię i nazwisko dziecka oraz klasa.

Prosimy o terminowe wpłaty!!!