dyrektor – mgr Agnieszka Łyszkiewicz

wicedyrektor – mgr Joanna Marciniak

kierownik świetlicy – mgr Kamila Jagiełowicz