dyrektor – mgr Agnieszka Łyszkiewicz

wicedyrektor – mgr Anna Czyżniewska

kierownik świetlicy – mgr Kamila Jagiełowicz