RADA  RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W ZIELONEJ GÓRZE
W  ROKU  SZKOLNYM  2020/2021

Przewodniczący RR – Krzysztof Tomaszuk
Zastępca Przewodniczącego – Andrzej Kizimowicz
Skarbnik – Małgorzata Sałacińska
Sekretarz – Izabela Puszkiel- Leńczuk
Członek Zarządu – Maja Kimnes

Numer konta Rady Rodziców: Bank PKO BP : 67 1020 5402 0000 0402 0435 8032. 

Na konto RR można dokonywać wpłat:
– 50zł/rok na Radę Rodziców,
– 20zł/rok na ksero.

Regulamin Rady Rodziców