28 maja 2024 roku w naszej szkole został zrealizowany wspólny projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Obrony Narodowej „EDUKACJA Z WOJSKIEM”. Czynny udział w tym projekcie biorą żołnierze 4. Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego, strażacy i ratownicy medyczni. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy III a i VI b.

Projekt ma na celu poszerzenie świadomości dzieci i młodzieży na temat szeroko rozumianego rozumianego bezpieczeństwa, ochrony, alarmowania, informacji, ewakuacji czy ratownictwa. Projekt obejmuje szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe. Zajęcia odbywają się zarówno w formie teorii jak i praktyki by każdy z uczestników wiedział jak ma się zachować w sytuacji kryzysowej.