Powiedział mi kiedyś mój tata
I miał, jak się zdaje, rację,
Że największym wynalazcą Wszechświata
Był ten, co wynalazł Wakacje
(Ludwik Jerzy Kern)

Bezpiecznych, słonecznych wakacyjnych przygód, interesujących podróży, a przede wszystkim odpoczynku od szkolnych obowiązków wszystkim uczniom

życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne  oraz pracownicy administracji i obsługi SP13.