KOLOROWE DNI SZKOŁY 21 – 23 CZERWCA 2021 r.

Poniedziałek  21 czerwca

1 i 2 godzina lekcyjna dla klas IV – VII według planu; w godz. 9.50 – 12.30 bieg patrolowy pod hasłem „ Ku Słońcu – początek astronomicznego lata ”. W obrębie szkoły będzie znajdowało się 8 stanowisk według następującego schematu:

Nr 1 – „ Lato w językach obcych ”

Nr 2 – „ Witamy lato na sportowo ”

Nr 3 – „ Lato w muzycznych rytmach ”

Nr 4 – „ Witamy lato na sportowo ”

Nr 5 – „ Lato w przyrodzie ”

Nr 6 – „ Witamy lato na sportowo ”

Nr 7 – „ Lato w matematycznych obliczeniach ”

Nr 8 – „ Witamy lato na sportowo ”

Na poszczególne stanowiska klasy przechodzą według harmonogramu, który przygotują opiekunowie samorządu, podczas imprezy opiekę nad swoimi klasami sprawują wychowawcy (klasa VI c – opiekun pani Kamila Bogusz).

Warunkiem dobrej zabawy jest aktywny udział wszystkich uczniów  !

Uwaga ! W przypadku braku pogody realizacja zadania przeniesie się do budynku na 2, 3 i 4 piętro.