UWAGA RODZICE !

Kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022,

 26 kwietnia 2021r. o godzinie 1300, zostały opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Przypominamy, że zakwalifikowanie dziecka do danej szkoły podstawowej
nie oznacza, że będzie ono do niej przyjęte!

Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych do  szkoły będzie złożenie podpisanego oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia w terminie od 26 kwietnia 2021 r. od godz. 1300 do 29 kwietnia 2021 r..

Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia, składają wyłącznie rodzice dzieci, którzy złożyli wniosek wraz z innymi dokumentami o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej poza obwodem.

Brak złożenia oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w  szkole  od 1 września 2021 roku.

Oświadczenie potwierdzenie woli przyjęcia dziecka można dokonać na dwa sposoby:

  • elektronicznie logując się do systemu Nabór nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowai postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w załącznikach;
  • osobiście składając potwierdzenie woli przyjęcia w szkole wrzucając je do szkrzynki znajdujacej sie przy  furtce przy wejściu na teren szkoły lub w sekretariacie. Wzór do pobrania znajdą Państwo w załącznikach na stronie Miasta Zielona Góra zielona-gora.pl lub na stronie systemu Nabór www.nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa oraz w zakładce „rekrutacja” na stronie szkoły

Rodzice dzieci, którzy złożyli tylko zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej, nie składają oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia.

Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do żadnej z wybranych szkół podstawowych poza obwodem, wracają do publicznej szkoły podstawowej w obwodzie, której zamieszkują.