Kolejne pomieszczenia SP13 stają się wyjątkowe

Nasza szkoła jesienią 2023 roku wzięła udział w konkursie organizowanym przez BOŚ ( Bank Ochrony Środowiska) . W konkursie przedstawiliśmy projekt „Wszystkie dzieci są artystami”. Ideą projektu było przekształcenie sali lekcyjnej w salę pracy twórczej dzieci i młodzieży. Wygraliśmy konkurs, na realizację projektu otrzymaliśmy 3000 zł. Dzięki temu wraz wolontariuszami z BOŚ, pod kierunkiem Pana Remigiusza Wołejko i uczniami naszej szkoły stworzyliśmy pomieszczenie, które jest nie tylko salą lekcyjną, ale miejscem kolorowym, przyjaznym uczniowi, w którym mogą realizować swoje pasje plastyczne