dyrektor – mgr Agnieszka Łyszkiewicz

wicedyrektor – mgr Joanna Marciniak

wicedyrektor – mgr Kamila Bogusz

kierownik świetlicy – mgr Kamila Jagiełowicz