Dyrekcja szkoły:

 • mgr Agnieszka Łyszkiewicz – dyrektor
 • mgr Joanna Marciniak – wicedyrektor
 • mgr Kamila Bogusz – wicedyrektor

Kierownik świetlicy:

 • mgr Kamila Jagiełowicz

Zespół edukacji humanistycznej:

 • mgr Małgorzata Morawska – Borysewicz – język polski
 • mgr Alicja Kaniuka – Drozdek – język polski
 • mgr Anna Witkowska – j. polski
 • mgr Kamila Bogusz – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Anna Czyżniewska – historia, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Joanna Gaździewicz- historia, etyka
 • mgr ksiądz Piotr Ruta- religia
 • mgr Ewa Zawadzka – religia
 • mgr Grzegorz Klimek- Żołnowski- religia
 • mgr Marek Siwka- muzyka
 • mgr Małgorzata Naskręt- plastyka
 • mgr Małgorzata Dzierwa – biblioteka
 • mgr Marzena Żurowska – biblioteka

Zespół przedmiotów ścisłych:

 • mgr Elżbieta Tront – informatyka, plastyka
 • mgr Elżbieta Minzger – matematyka
 • mgr Elwira Wasielewska – matematyka
 • lic Karolina Łupicka – chemia
 • dr Łukasz Rutkowski – fizyka, matematyka
 • mgr Agnieszka Jakubas – geografia, przyroda, biologia
 • mgr Tomasz Skierski – informatyka, technika
 • mgr Agata Iryszek- matematyka
 • mgr Jolanta Łozińska- Gether – geografia

Zespół nowożytnych języków obcych:

 • mgr Małgorzata Miliczenko – język angielski
 • mgr Joanna Marciniak – język angielski
 • mgr Agnieszka Skrzypczak – język angielski, doradztwo zawodowe
 • mgr Ewelina Lubik – język angielski
 • mgr Magda Przybylska – język angielski
 • mgr Izabela Rożek – język niemiecki, wdż, doradztwo zawodowe
 • mgr Monika Mojsiejonek – język angielski
 • mgr Joanna Zegzuła- j. niemiecki

Zespół nauczycieli świetlicy:

 • mgr Martyna Różańska- wychowanie fizyczne
 • mgr Ewa Swinder
 • mgr Tytus Gołebiowski- wychowanie fizyczne
 • mgr Mirosława Kuryło
 • mgr Wanda Wrześniewska
 • mgr Anna Szelestowska
 • mgr Michał Kasperowicz
 • mgr Kaja Stefanowicz
 • mgr Alla Protsiuk
 • mgr Adrianna Wilke
 • mgr Anna Fridrich- Kryżar
 • mgr Joanna Zegzuła- j. niemiecki
 • mgr Alicja Skorupka
 • mgr Andrzej Kęsik
 • mgr Julia- Budziszewska- Mroczkowska

Zespół d/s sportu i rekreacji:

 • mgr Michał Kasperowicz – wychowanie fizyczne
 • mgr Agnieszka Mogilnicka – wychowanie fizyczne
 • mgr Paweł Lepa – wychowanie fizyczne
 • mgr Ewa Oraczewska – wychowanie fizyczne
 • mgr Dorota Łukaszczyk- Skafiriak- wychowanie fizyczne
 • mgr Martyna Różańska- wychowanie fizyczne
 • mgr Tytus Gołebiowski- wychowanie fizyczne

Zespół edukacji wczesnoszkolnej:

 • mgr Elżbieta Hałun
 • mgr Agnieszka Ciszak
 • mgr Emilia Ławecka
 • mgr Agata Deresz
 • mgr Agata Kula
 • mgr Wioletta Dudziak
 • mgr Justyna Charciarek
 • mgr Marzena Materna
 • mgr Weronika Kulikowska
 • mgr Ewa Mierzejewska
 • mgr Magdalena Górska
 • mgr Sandra Grześkiewicz

Pedagog:

 • mgr Anna Samosiuk
 • mgr Anna Szelestowska

Psycholog:

 • mgr Weronika Kulikowska

Logopeda:

 • mgr Małgorzata Morawska-Borysewicz

Zespół wychowawczo – profilaktyczny:

 • mgr Anna Samosiuk – pedagog szkolny
 • mgr Anna Szelestowska – pedagog szkolny
 • mgr Weronika Kulikowska- psycholog
 • mgr Małgorzat Dzierwa – bibliotekarz
 • mgr Małgorzata Morawska-Borysewicz- logopeda
 • mgr Joanna Jasińska- pedagog

Pielęgniarka

Biblioteka:

 • mgr Małgorzata Dzierwa
 • mgr Marzena Żurowska

Rzecznik praw ucznia:

 • mgr Anna Szelestowska

Sekretariat:

 • Bożena Kawa