Środa 05.10.2022r.

Za p. J. Budziszewską- Mroczkowską

6l. zajęcia indywidualne odwołane

7l. zajęcia indywidualne odowłane

Za p. J. Pokornowską- Morawską

1l. zajęcia indywidualne odwołane

2l. zajęcia indywidualne odwołane

Za p. Ewę Zawadzką

2l. 3b- M. Przybylska (j. angielski)

3l. 1d- A. Kula (edukacja wczesnoszkolna)

4l. 2c- E. Hałun (edukacja wczesnoszkolna)

5l. 1c- M. Przybylska (j. angielski)

6l. 3c- M. Miliczenko (j. angielski)

Za p. T. Skierskiego

4l. 6a- E. Mierzejewska (zajęcia opiekuńczo- wychowawcze)

6l. 5c- E. Lubik (j. angielski)

7l. 4b- zajęcia odwołane- uczniowie zwolnieni do domu

Za p. U. Breszyk

3l. 6a- M. Siwka (muzyka)

13:30-15:30 M. Dzierwa (zajęcia świetlicowe)

Za p. P. Lepę

3l. 3c- D. Łukaszczyk- Skafiriak (wychowanie fizyczne)

4l. 4abc- D. Łukaszczyk- Skafiriak (wychowanie fizyczne)

5l. 4abc- D. Łukaszcyk- Skafiriak (wychowanie fizyczne)

6l. 8abc- zajęcia z M. Kasperowiczem, E. Oraczewską i D. Łukaszczyk- Skafiriak (wychowanie fizyczne)

Za p. E. Swinder

9:00- 11:00 M. Różańska (zajęcia świetlicowe)

Klasy 1a i 1b wyjeżdżają na wycieczkę z W. Dudziak, M. Materną i E Swinder

 

Czwartek 06.10.2022r.

Za p. J. Budziszewską- Mroczkowską

6l. 1c- zajęcia  odwołane- uczniowie zwolnieni do domu

7l. 4c- zajęcia odwołane- uczniowie zwolnieni do domu

Za p. M. Grandke

4l. 8c- P. Lepa (wychowanie fizyczne)

Za p. J. Pokornowską- Morawską

2l. 6b- M. Przybylska (j. angielski)

3l. 5b- A. Mogilnicka (wychowanie fizyczne)

4l. 5a- I. Rożek (j. niemiecki)

5l. 8b- ks. P. Ruta (religia)

6l. 8a- A. Kula (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

7l. 8c- M. Przybylska (j. angielski)

Za p. E. Zawadzką

2l. 2a- A. Ciszak (edukacja wczesnoszkolna)

3l.1a- W. Dudziak (edukacja wczesnoszkolna) odpłatnie

Za p. R. Lisowskiego

4l. 6a- E. Minzger (matematyka)

5l. 4c- E. Minzger (matematyka)

6l. 8c- M. Siwka (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

Za p. K. Jagiełowicz

13:30-15:30 A. Ciszak (zajęcia świetlicowe)

Za p. U. Breszyk

12:35- 15:30 K. Bogusz (zajęcia świetlicowe)

Klasa 8a wychodzi z p. R. Lisowskim