Środa 18.05.2022r.

Za p. I. Rożek

3l. 3c M. Kuryło ( edukacja wczesnoszkolna)

4l. 7bc – zajęcia z A. Węgrzyn i M. Materną ( j. niemiecki)

5l. 3b- zajęcia z A. Węgrzyn ( j. niemiecki)

7l. 1d-zajęcia odwołane- świetlica

Za p. R. Lisowskiego

2l. zajęcia indywidualne odwołane

3l. zajęcia indywidualne odwołane

5l. zajęcia indywidualne odwołane

6l. 4a- E. Zawadzka ( religia)

7l. 4c- zajęcia odwołane- uczniowie zwolnieni do domu

8l. 7c- zajęcia odwołane- uczniowie zwolnieni do domu

9l- 8b zajęcia odwołane- uczniowie zwolnieni do domu

Za p. G. Klimka- Żołnowskiego

4l.4b- E. Wasielewska ( matematyka)

5l. 4a- M. Siwka ( muzyka)

6l. 5a- zajęcia odwołane- uczniowie zwolnieni do domu

7l. 7a- zajęcia odwołane- uczniowie zwolnieni do domu

8l. 8b- zajęcia odwołane- uczniowie zwolnieni do domu

9l. 7b- zajęcia odwołane- uczniowie zwolnieni do domu

Za p. A. Kęsika

12.00-16.30- W. Wrześniewska ( zajęcia świetlicowe)

Za p. P. Lepę

1l. wspinaczka odwołana

2l. 4abc- K. Jagiełowicz ( wychowanie fizyczne)

3l. 4abc- K. Jagiełowicz ( wychowanie fizyczne)

4l. 5ab- K. Jagiełowicz ( wychowanie fizyczne)

5l. 5ab- T. Skierski ( informatyka)

6l. wspinaczka odwołana

7l. 8ab- E. Oraczewska ( wychowanie fizyczne)

Za p. M. Kasperowicza

2l. 4abc- K. Jagiełowicz ( wychowanie fizyczne)

3l. 4abc- K. Jagiełowicz ( wychowanie fizyczne)

4l. 5ab- K. Jagiełowicz ( wychowanie fizyczne)

5l. 5ab- T. Skierski ( informatyka)

7l. 8ab- E. Oraczewska ( wychowanie fizyczne)

8l. 3c- zajęcia odwołane – uczniowie zwolnieni do domu

Za p. M. Morawską- Borysewicz

1l. 7OP- A. Mogilnicka ( zajęcia z wychowawcą)

2l. zajęcia indywidualne odwołane

3l. 7a- M. Siwka ( muzyka)

4l. zajęcia indywidualne odwołane

5l. 8b- K. Bogusz ( historia)

6l. 8b- A. Węgrzyn ( j. niemiecki)

7l. zajęcia logopedyczne odwołane

8l. zajęcia logopedyczne odwołane

Za p. A. Kaniukę- Drozdek

3l. 8a- U. Breszyk ( plastyka)

4l. 8a- J. Marciniak ( j. angielski)

5l. zajęcia indywidualne odwołane

6l. 7c-M. Siwka ( muzyka)

7l. 7b- zajęcia odwołane- uczniowie zwolnieni do domu

8l. 7b- zajęcia odwołane- uczniowie zwolnieni do domu

Za p. A. Opalę

9l. 7abc- zajęcia odwołane uczniowie zwolnieni do domu

Klasy 2a i 2c wychodzą na koncert o godzinie 8.55 z W. Kulikowską i I. Jersz