Poniedziałek 2.10.2023r.

Za p. A. Kęsika 

10.45- 12.30-  A. Ciszak ( zajęcia świetlicowe)

12.30- 16.00- A. Ciszak ( zajęcia świetlicowe) 

Za p. K.Stefanowicz

10.30-15.30- A.Deresz ( zajęcia świetlicowe) 

Za p. M.Miliczenko

1l. 7a- zajęcia odwołane

2l. 4a- J. Marciniak ( j. angielski) 

     4b- E. Zawadzka ( religia) 

3l. 1a- klasa na wycieczce

4l. 7a- J. Gaździewicz ( historia) 

5l. 3d-  S. Grześkiewicz ( edukacja wczesnoszkolna)

Za p. M. Przybylską

2l. 4b-E. Zawadzka ( religia) 

3l. 2a- E. Lubik ( j. angielski) 

5l. 3b- A, Skrzypczak ( j. angielski) 

     3d- S. Grześkiewicz ( edukacja wczesnoszkolna)

6l. 2c- A, Skrzypczak ( j. angielski) 

7l. 1b-A, Skrzypczak ( j. angielski) 

Za p. E.Oraczewską

3l. 1d- klasa na wycieczce

4l. 3d – T.Gołębiowski ( wych.fiz.)

5l. 5a- zajęcia z grupą p. A.Mogilnicką

     5b – zajęcia z grupą p.T.Gołębiowskiego

6l. 5a- zajęcia z grupą p. A.Mogilnicką

     5b – zajęcia z grupą p.T.Gołębiowskiego

  1. 5a- zajęcia z grupą p. A.Mogilnicką

     5b – zajęcia z grupą p.T.Gołębiowskiego

Za p. M. Maternę

1l. 1b- A. Szelestowska ( zajęcia z pedagogiem)

2l. 1a- klasa na wycieczce 

3l. 2c- I. Rożek ( j. niemiecki) 

4l. 2b- A. Kula ( edukacja wczesnoszkolna) 

5l. 2b-A. Kula ( edukacja wczesnoszkolna) 

6l. 2b- A. Kula ( edukacja wczesnoszkolna) 

7l. 2b- zajęcia wyrównawcze odwołane

Za p. E. Ławecką

2l. zajęcia indywidualne odwołane 

3l. zajęcia indywidualne odwołane 

Za p. A. Wilke

12.00-16.00 W.Wrześniewska ( zajęcia świetlicowe)

Klasy 1a i 1d wyjeżdżają na wycieczkę do Ostaszowa z W.Kulikowską, E.Ławecką i E.Swinder

Wtorek 03.10.2023r.

Za p. A. Kęsika 

10.45-16.00 A. Deresz (zajęcia świetlicowe) 

Za p. M. Kasperowicza

13.00-16.00 K. Jagiełowicz ( zajęcia świetlicowe) 

Za p. K. Stefanowicz 

12.30-16.00 W. Kulikowska ( zajęcia świetlicowe) 

Za p. M. Miliczenko

1l. 7a-zajęcia odwołane

2l. 5b- M. Mojsiejonek ( j. angielski) 

3l. 2d- A. Ciszak ( edukacja wczesnoszkolna) 

4l. 5b-M. Mojsiejonek ( j. angielski) 

5l. 4a- J. Marciniak ( j. angielski) 

     4b-M. Mojsiejonek ( j. angielski) 

6l. 6ab- zajęcia z M. Mojsiejonek, A. Skrzypczak, E. Lubik 

7l. 6ab-zajęcia z M. Mojsiejonek, A. Skrzypczak, E. Lubik 

8l. 7a-zajęcia odwołane uczniowie zwolnieni do domu 

9l. 7a-zajęcia odwołane uczniowie zwolnieni do domu 

Za p. E. Oraczewską

1l. 6abc- zajęcia odwołane- uczniowie przychodzą na 10.45

2l. 6abc- zajęcia odwołane- uczniowie przychodzą na 10.45

3l. 6abc- zajęcia odwołane- uczniowie przychodzą na 10.45

4l. 1b- M. Górska ( edukacja wczesnoszkolna) 

5l. 7ab- zajęcia z P. Lepą i M. Kasperowiczem ( wychowanie fizyczne) 

6l. 4a- zajęcia odwołane- uczniowie zwolnieni do domu 

Za p. T. Gołębiowskiego

4abc- zajęcia z M. Różańską, M. Kasperowiczem, D. Łukaszczyk- Skafiriak

11.50-16.00 J. Charciarek ( zajęcia świetlicowe) 

16.00-16.30 A. Skorupka ( zajęcia świetlicowe) 

Za p. M. Maternę

4l.2b- ks. P. Ruta (religia) 

5l.2b-M. Kuryło ( edukacja wczesnoszkolna) 

6l.2b-W. Dudziak ( edukacja wczesnoszkolna) 

7l. 2b- zajęcia odwołane – uczniowie zwolnieni do domu 

Za p. M. Przybylska 

2l. 5c- E. Lubik ( j. angielski) nieodpłatnie 

3l. 2d- A. Ciszak ( edukacja wczesnoszkolna) 

4l. 7b- J. Marciniak ( j. angielski) 

5l. 4b- M. Mojsiejonek ( j. angielski) 

6l. 7b-J. Marciniak ( j. angielski) 

7l. zajęcia indywidualne odwołane 

Za p. A. Wilkę

7.00-8.00 A. Szelestowska ( zajęcia świetlicowe)

8.00-9.40 A. Ciszak ( zajęcia świetlicowe) 

Klasa 3d wychodzi na kręgle z E. Mierzejewską