Poniedziałek 26.02.2024r.

Za p. A. Kęsika 

11.30-16.00-  A. Ciszak ( zajęcia świetlicowe) 

Za p. J. Budziszewską- Mroczkowską

13.00-16.00 K. Łupicka ( zajęcia świetlicowe) 

Za p. S. Grześkiewicz 

1l. 1c- M. Górska ( edukacja wczesnoszkolna) 

2l. 1c- M. Siwka ( muzyka) 

3l. 1c- E. Mierzejewska ( edukacja wczesnoszkolna) 

4l. 1c- A. Ciszak ( edukacja wczesnoszkolna) 

5l. zajęcia indywidualne odwołane 

6l. zajęcia dodatkowe z języka polskiego odwołane 

7l.zajęcia dodatkowe z języka polskiego odwołane 

Za p. J. Gaździewicz 

2l. 2a-zajęcia odwołane 

3l. 6c- A. Wilke ( muzyka) 

5l. 2d-zajęcia odwołane 

6l. 3abd-zajęcia odwołane 

7l. 2c- zajęcia odwołane