RADA  RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W ZIELONEJ GÓRZE
W  ROKU  SZKOLNYM  2023/2024

Przewodnicząca Rady Rodziców – Izabela Puszkiel Leńczuk

Zastępca Przewodniczącego- Andrzej Kizimowicz

Skarbnik- Małgorzata Sałacińska

Sekretarz- Małgorzata Mizera- Wołowicz

Członek zarządu- Katarzyna Wołejko
                                   

Numer konta Rady Rodziców: Bank PKO BP : 67 1020 5402 0000 0402 0435 8032. 

Na konto RR można dokonywać wpłat:
– 60 zł/rok na Radę Rodziców,
ksero – 20zł na semestr

adres email do kontaktu: sp13radarodzicow@op.pl

Regulamin Rady Rodziców