RADA  RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W ZIELONEJ GÓRZE
W  ROKU  SZKOLNYM  2022/2023

Przewodniczący RR – 
Zastępca Przewodniczącego – 
Skarbnik – 
Sekretarz – 
Członek Zarządu – 

Numer konta Rady Rodziców: Bank PKO BP : 67 1020 5402 0000 0402 0435 8032. 

Na konto RR można dokonywać wpłat:
– 50zł/rok na Radę Rodziców, na drugie dziecko – 25 zł/rok
ksero – 20zł na semetr

Regulamin Rady Rodziców

Ubezpieczenie 

Ubezpieczenie – Co_zrobic_w_przypadku_szkody

Ubezpieczenie- Najczęściej zadawane pytania