1. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SP13 pobierz
 2. Statut Szkoły Podstawowej nr 13 pobierz
 3. Zmiany w statucie szkoły pobierz
 4. Regulamin monitoringu wizyjnego pobierz
 5. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH pobierz
 6. PLAN PRACY SZKOŁY 2022/23 pobierz
 7. Program wychowawczo-profilaktyczny pobierz
 8. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole lub przedszkolu pobierz
 9. Regulamin boiska Orlik pobierz
 10. Strategia działań wychowawczych pobierz
 11. Procedura korzystania ze stołówki szkolnej pobierz
 12. Deklaracja korzystania z obiadów załącznik nr 1 pobierz