Projekt „Na przerwie razem” jest autorskim programem Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Głównym jego celem jest zmniejszenie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, poprzez wsparcie szkoły w budowaniu jej pozytywnego klimatu.

Wg badań, pozytywny klimat szkoły ma wpływ na ograniczenie występowania u dzieci i młodzieży zachowań ryzykownych, takich jak: używanie substancji psychoaktywnych, przemoc, zaburzenia zachowania, wagary, wykroczenia i przestępstwa, ryzykowne zachowania seksualne.

W ramach projektu szkoła otrzymała:

• wielkoformatowe kolorowe naklejki podłogowe do gier i zabaw rówieśniczych, którymi zostały wyklejone korytarze szkolne
• naklejki ścienne i schodowe z hasłami, które motywują i wspierają uczniów,
• kolorowe siedziska – pufy ułatwiające uczniom interakcje z rówieśnikami,
• kartonowe stojaki z ulotkami z informacjami o miejscach pomocy
i profilaktycznego wsparcia.

Projekt „Na przerwie razem” został sfinansowany ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomaniiw Mieście Zielona Góra.