09maj/22

Gratulacje dla naszych najlepszych!!!

Gratulujemy naszym laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych. W tym roku szkolnym laureatem konkursu przedmiotowego został/została: matematyka- Franciszek Jarczyk język angielski- Oleksandra Buldakova język angielski- Franciszek Jarczyk. W tym roku szkolnym finalistą konkursu przedmiotowego został/została:Read More…