Odpłatność za obiady w czerwcu
oddział przedszkolny

27x5zł =135zł

(20 dni czerwca i 7 dni lipca)

Szkoła Podstawowa nr 13

nr konta 78 1020 5402 0000 0302 0379 0045

Tytuł: miesiąc, imię i nazwisko dziecka oraz klasa.

Prosimy o terminowe wpłaty do 04.06.2021r. !!!!!!