Odpłatność za obiady w czerwcu
klasy 4-7 

19x5zł =95zł
( 14 dni czerwca i 5 dni maja)

klasy1-3

14x5zł =70zł

z dyżurem w dniach 31.05-02.06r. 16x5zł= 80zł

Szkoła Podstawowa nr 13

nr konta 78 1020 5402 0000 0302 0379 0045

Tytuł: miesiąc, imię i nazwisko dziecka oraz klasa.

Prosimy o terminowe wpłaty do 04.06.2021r. !!!!!!