Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zielonej Górze  informuje o uruchomieniu na okres ferii zimowych dyżuru telefonicznego specjalistów poradni w godzinach od 8.00 do 15.30.
Numer telefonu: 68-506-51-51.