Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji i Nauki, informujemy o możliwości zaszczepienia Państwa dziecka, które ukończyło 12 rok życia oraz jego najbliższych członków rodziny.

Chętnych Rodziców i Opiekunów prosimy o wypełnienie dwóch dokumentów znajdujących się w załącznikach:

Oba te dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły lub odebrać w sekretariacie. Wypełnioną deklarację prosimy o przekazanie wychowawcy klasy do 12.09.2021r.. Kwestionariusz jest dokumentem niezbędnym w dniu szczepienia.

W załącznikach zamieszczamy również List Ministra Zdrowia ze szczegółowymi informacjami oraz broszury dotyczące przygotowania dziecka do szczepienia. Zachęcamy również do odwiedzenia strony Ministerstwa https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo od wychowawcy klasy w późniejszym terminie

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

List Ministra Zdrowia

Deklaracja na szczepienia