Spotkanie informacyjne klas pierwszych dla dzieci i rodziców zaplanowane jest na 30 sierpnia 2021r., w godzinach:

  • 16.30 rodziców prosimy o zaprowadzenie dzieci do sal lekcyjnych i skierowanie się do sali gimnastycznej na spotkanie z dyrekcją

Klasa 1A  p. Agnieszka Ciszak sala 10
Klasa 1B  p. Agata Deresz sala 14

  • 17.30 rodziców prosimy o zaprowadzenie dzieci do sal lekcyjnych i skierowanie się do sali gimnastycznej na spotkanie z dyrekcją

Klasa 1C  p. Elżbieta Hałun sala 11
Klasa 1D  p. Ewa Mierzejewska sala 12 

Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązuje nakaz noszenia maseczek przez dorosłych jak i dzieci.

Na spotkanie zapraszamy dziecko z jednym rodzicem/ opiekunem.