Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021, 02 listopada 2020 r. jest dniem wolnymi od zajęć dydaktycznych. Szkoła w tym dniu zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej. Zgłoszenia dzieci proszę przesyłać do kierownika świetlicy do dn. 28.10.2020 r. przez wiadomość w dzienniku elektronicznym.

UWAGA!

Świetlica czynna jest w tym dniu w godzinach 7.30-15.30

  • W tym dniu nie ma obiadu. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w porządne obfite śniadanie.