„Pomaga nam nie tylko pomoc  przyjaciela, ale także możność polegania na niej”                                                                    Epikur   

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców  urzędującej w roku szkolnym 2019/2020 w składzie:

  1. p.Krzysztof Tomaszuk- przewodniczący,
  2. p. Andrzej Kizimowicz- wiceprzewodniczący, 
  3. p.Małgorzata Sałacińska- skarbnik, 
  4. p. Maja Kimnes- sekretarz,

za pomoc we wszystkich działaniach szkoły, wspieranie różnorodnych inicjatyw, życzliwość i wyrozumiałość.

Informujemy, że Rada Rodziców wybrana na rok szkolny 2020/2021 będzie działała w składzie w składzie:

  1. p. Krzysztof Tomaszuk- przewodniczący, 
  2. p. Andrzej Kizimowicz- wiceprzewodniczący,
  3. p.Małgorzata Sałacińska –skarbnik,
  4. p. Izabela Puszkiel- Leńczuk – sekretarz,
  5. p. Maja Kimnes-  członek zarządu.

Liczymy na doskonałą współpracę również w tym roku szkolnym.