All posts by Ania.Czyzniewska

08mar/18

Rekolekcje

12 marca 2018r.  (poniedziałek) klasy siódme oraz drugie i trzecie gimnazjalne będą uczestniczyły w rekolekcjach. Po trzeciej godzinie lekcyjnej uczniowie wraz z wychowawcami wychodzą do kościoła najśw. Zbawiciela. 13 marca 2018r.  wRead More…