Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Zapraszamy na zebrania z rodzicami

czwartek 21.09.202 r. o godzinie 17.00

Szczegółowy harmonogram zebrań przedstawiamy poniżej:

PRZYDZIAŁ-SAL-NA-ZEBRANIA

Pozostali nauczyciele pełnią dyżur od godziny 18.00 do godziny 18.45

– nauczyciele przedmiotów – pokój nauczycielski ( 2 piętro)

– nauczyciele wychowania fizycznego- pokój wf ( parter)

– wychowawcy świetlicy- świetlica szkolna ( parter)

* dyrektor szkoły Agnieszka Łyszkiewicz ( parter)

* wicedyrektor Joanna Marciniak ( 1 piętro)

* wicedyrektor Kamila Bogusz ( 2 piętro)

* kierownik świetlicy Kamila Jagiełowicz ( parter)

* Pedagog Anna Szelestowska ( 3 piętro)

* Pedagog Anna Samosiuk ( parter)

* Logopeda Małgorzata Morawska- Borysewicz ( 3 piętro)

* psycholog Weronika Kulikowska ( 4 piętro)