„Zdrowe love!”
czyli zapobieganie chorobom cywilizacyjnym
w okresie od 1.04.2021r. do 10.06.2021r.

autor, koordynator
mgr Alicja Łyłyk
psycholog

Promocja zdrowego stylu życia, mającego na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, w tym: cukrzycy, otyłości, próchnicy.

 I. Opis zadania

1. Nazwa zadania:

,,Zdrowe love”
czyli zapobieganie chorobom cywilizacyjnym

2. Miejsce i termin wykonywania zadania:

Szkoła Podstawowa nr 13 w Zielonej Górze
Termin: do czerwca 2021r.

3. Cel zadania:

– Zwiększanie świadomości uczniów o roli żywienia i aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym- otyłości i cukrzycy,
– Zachęcanie uczniów do korzystania ze ścieżki zdrowia,
– Zaznajomienie uczniów z tematyką cukrzycy, zaburzeń odżywiania,
– Psychoedukacja w zakresie zbilansowanej diety, chorób cywilizacyjnych,
– Propagowanie wśród młodzieży zasad zdrowego odżywiania,
– Nabycie umiejętności samodzielnego przygotowywania zdrowych posiłków,
– Uwrażliwienie na potrzeby odpowiedniego reagowania w przypadku złego samopoczucia uczniów z cukrzycą.

4. Szczegółowy opis zadania:

Ogólnoszkolna kampania pt. ,,Zdrowe love” jest realizowana w ramach szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego, jako cykl działań, które mają na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, w tym cukrzycy i otyłości. Działania są zaplanowane na drugi semestr roku szkolnego 2020/2021.
– Zorganizowanie pogadanki z psychodietetykiem dla dwóch klas siódmych.
– Wykład psychodietetyka dla zainteresowanych rodziców w formie zdalnej.
– Warsztaty przygotowywania zdrowych posiłków w pracowni artystyczno-kulinarnej ,,EnceRęce”.
– Stworzenie stacji treningowych na ścieżce zdrowia znajdującej się na Orliku przed szkołą.
– Nauka przygotowywania i degustacja świeżo wyciskanych soków owocowych.
– Spotkanie informacyjne dla nauczycieli dotyczące opieki nad uczniem z cukrzycą typu 1, organizowane przez lubuską grupę wsparcia ,,Po drugiej stronie cukru”.
– Konkurs wiedzy o chorobach cywilizacyjnych,, Awantura o zdrowie” dla klas 6 i 7.
– Konkurs plastyczny dla klas 1-4 ,,Otyłość nam niestraszna!”
– Spotkanie profilaktyczne z uczniami naszej szkoły chorującymi na cukrzycę typu 1 wraz z ich rodzicami – ,,Oswoić cukier”.
– Zajęcia grupowe z pedagogami i psychologiem. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych oraz praca na emocjach z wykorzystaniem gier edukacyjnych.
– Kampania informacyjna dotycząca promowania zdrowego stylu życia ,,Zdrowe love”.

 5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/:

– Ustalenie szczegółowych terminów i adresatów realizacji zadań – luty/marzec 2021r.
– Zakup nagród, materiałów papierniczych, owoców, tablicy korkowej oraz sztalug, wykonanie dyplomów – marzec, kwiecień 2021r.
– Realizacja zadań – kwiecień/maj 2021r. (termin realizacja części zadań zależny jest od powrotu wszystkich roczników do nauki stacjonarnej)
– Podsumowanie kampanii – maj/czerwiec 2021r.
– Rozliczenie finansowe- zgodnie z wytycznymi zawartego porozumienia.

 6. Liczba adresatów:  ok. 357. 

7. Zakładane rezultaty realizacji zadania:

– Zdobycie wiedzy na temat chorób cywilizacyjnych i ich zagrożeń dla zdrowia i życia.
– Zdobycie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków.
– Stworzenie zdrowych nawyków żywieniowych wśród uczniów i rodziców.
– Uatrakcyjnienie ścieżki zdrowia przed szkołą, która zachęci uczniów do aktywności fizycznej.
– Zwiększenie wiedzy kadry nauczycielskiej na temat cukrzycy typu 1.
– Stworzenie przestrzeni do pracy z negatywnymi emocjami towarzyszącymi otyłości oraz cukrzycy.

II. Inne wybrane informacje dotyczące zadania

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/:

EnceRęce – pracownia kulinarno – artystyczna,
Psychodietetyk – Honorata Bojar,
Grupa wsparcia ,,Po drugiej stronie cukru”,
Rodzice.

 2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/:

Honorata Bojar – psychodietetyk,
Małgorzata Miliczenko – nauczyciel, rodzic dziecka chorującego na cukrzycę typu 1,
Olga Arcikiewicz – Mosiądz – Prezes Stowarzyszenia ,,Po drugiej stronie cukru”.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/:

,,Decyzja należy do Ciebie” 2004r.,
,,Marchewka zamiast papierosa” 2019r.,
,,Tańczymy na 6 z SP nr 13” 2018r.,