Plan zajęć realizowanych z Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży –II semestr roku szkolnego 2018/2019

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
A.Skrzypczak (j.angielski – zaj.rozszerzające)   9.50-10.30 8.00-8.45    
M. Ścigaj (koło biologiczne)         14.25- 15.15
M. Ścigaj (warsztaty z biologii)       14.30-15.15  
K. Szarowska (warsztaty z chemii)       14.30-15.15  
I.Rożek (j.niemiecki – zajęcia przygotowujące do egzaminu)       15.20- 16.05 8.00-8.45
E. Minzger (matematyka – zajęcia przygotowujące do egzaminu)   14.30- 15.15      
M. Miliczenko (j.angielski-  zajęcia rozszerzające) 15.20-16.05 9.50-10.30      
A. Weimann (j.polski – zajęcia przygotowujące do egzaminu)         14.25-15.15
A. Kaniuka-Drozdek (j.polskizajęcia przygotowujące do egzaminu))       15.20-16.05  
A.Deresz (zaj.wyrównawcze klasy 1b)   12.45- 13.30      
J. Marciniak (j.angielskizajęcia przygotowujące do egzaminu))       15.20-16.05  
E. Hałun (zaj.wyrównawcze klasy 1c)     12.45- 13.30    
  A.Ciszak (zaj.wyrównawcze klasy 1a)       11.45-12.30  

 

 

Zajęcia w ramach Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans EdukacyjnycDzieci i Młodzieży

I półrocze 2018/2019

 

 

Imię, nazwisko prowadzącego zajęcia Rodzaj zajęć, przedmiot, klasa Dzień, godzina zajęć
Małgorzata Miliczenko j.angielski, zaj. rozszerzające umiejętności, 3e Wtorek, 8.50- 10.30
Agnieszka Skrzypczak j.angielski zaj. rozszerzające umiejętności, 3e Wtorek, 8.50- 10.30
Małgorzata Miliczenko j.angielski zaj.przygotowujące do egzaminu, 8bc Poniedziałek, 15.20- 16.05
Agnieszka Skrzypczak j.angielski, zajęcia dodatkowe,4c Środa, 8.00-8.45
Joanna Marciniak j.angielski, zaj.przygotowujące do egzaminu ,8a Piątek, 14.30 -15.15
I. Rożek j.niemiecki, zaj.przygotowujące do egzaminu , 8bc Środa, 15.20-16.05
K. Szarowska Chemia- warsztaty, 3a Czwartek, 14.30-15.15
M. Ścigaj Biologia  – warsztaty, 3a Czwartek 14.30-15.15
M. Ścigaj Biologia- zaj. rozszerzające wiedzę – dla uczniów zdolnych Środa, 14.30-15.15
A. Ciszak Ed.wczesnoszkolna, zaj.wyrównawcze, 1a Wtorek, 12.45- 13.30
E. Hałun Ed.wczesnoszkolna, zaj.wyrównawcze, 1c Czwartek, 12.15- 13.00
A. Deresz Ed.wczesnoszkolna, zaj.wyrównawcze, 1b Wtorek, 12.45- 13.30
A. Kaniuka Drozdek j.polski- zaj.wyrównawcze, 8b Czwartek, 15.20-16.05
A. Weimann j.polski- zaj.wyrównawcze, 8c Piątek, 14.30- 15.15
A. Kołaszewska j.polski- zaj.wyrównawcze, 8a Poniedziałek, 8.00-8.45