Karta innowacji  SP13

 

Tytuł innowacji:
Christmas songs competition in foreign languages
(Konkurs piosenek świątecznych w językach obcych)

 Autorzy: mgr Agnieszka Skrzypczak, mgr Marek Siwka

Rodzaj innowacji: programowa – metodyczna

 

  Opis działania innowacyjnego
Cele
 •  motywowanie dzieci do nauki języków obcych;
 • prezentacja i popularyzacja utworów muzycznych krajów europejskich;
 • kształtowanie pozytywnych sposobów spędzania wolnego czasu;
 • rozbudzenie zainteresowania wśród uczniów nauką języków obcych;
Realizatorzy mgr Agnieszka Skrzypczak, mgr Marek Siwka
Termin 01.12.2020 – 22.12.2020
Beneficjenci (kogo obejmuje swoim działaniem) Klasy I – III
Klasy IV – VII
Ewentualne nakłady
 • nagrody za udział
 • dyplomy
Działania W ciągu trwania innowacji nauczyciel będzie podejmował następujące działania:

 1. prowadził obserwację uczniów, aby sprawdzić ich postępy językowe; zadaniem nauczyciela jest na bieżąco dawać dzieciom informację zwrotną dotyczącą tego w jakich obszarach sobie dobrze radzą i nad czym jeszcze warto popracować,
 2.  pomoże w dokonaniu wyboru odpowiedniego utworu muzycznego tak aby umocnić wiarę ucznia w swoje możliwości językowe,
 3.  udostępni materiały, które pomogą uczniowi w nauce odpowiedniej piosenki świątecznej 
Ewaluacja (określić , jak sprawdzimy, że cele zostały zrealizowane)
 • otwarte rozmowy z uczniami o tym, co im się
 • podobało, czego się nauczyli, co zapamiętali,
 • obserwacja zaangażowania uczestników innowacji przy tworzeniu własnej pracy,
 • analiza filmiku jako wytworu pracy końcowej,
 • filmy i informacje umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na profilu Facebook