Szkoła Podstawowa nr 13 ogłasza rekrutację
na rok szkolny 2020/2021

 Prowadzimy nabór otwarty do klas VII na rok szkolny 2020/2021 

Informujemy, że w maju rozpoczynamy rekrutację, a tym samym przyjmowanie wniosków do oddziałów przedszkolnych (tzw. zerówka) oraz klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021:

w dniach 18-27 maja 2020r. oddziały zerowe i klasy pierwsze,
od 18maja 2020r. klasy siódme.

 Szczegóły i wzory koniecznych dokumentów
na stronie  Urzędu Miasta:

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ 2020/21 URZĄD MIASTA

NABÓR DO ODDZIAŁÓW ZEROWYCH 2020/21 URZĄD MIASTA

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do klasy VII
Załącznik do wniosku klasa VII
Zasady rekrutacji – Informator dla rodziców
Obwody szkół
Załącznik – przyjęcie do klasy 1
Załącznik – przyjęcie do klasy 0
Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej
Potwierdzenie woli zerówka
Instrukcja potwierdzanie woli