Szkoła Podstawowa nr 13 ogłasza rekrutację na

rok szkolny 2019/2020

do oddziału zerowego (17-30 kwietnia)

klas pierwszych (16-26 kwietnia), czwartych i siódmych (od 16 kwietnia),

  Informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji i złożeniu niezbędnych dokumentów znajdują się  poniżej:

http://www.zielona-gora.pl/PL/1361/7179/Nabor_do_przedszkoli_2019_2020/# 

http://www.zielona-gora.pl/PL/1361/7180/Nabor_do_szkol_podstawowych_w_roku_szkolnym_2019_2020/#

 1.     http://bip.zielonagora.pl/system/obj/58590_0078-2019.pdf
 2. Harmonogram naboru do przedszkoli i op w sp_nabór 2019
 3. Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.
 4. Uchwała w sprawie kryteriów przyjmowania do klasy pierwszej
 5. zmiana uchwały z dnia 28 lutego 2017r. -kryteria na drugim etapie post. rekr. do MP -2019
 6. Informator dla rodziców -rok szkolny 2019-2020  (oddział przedszkolny)
 7. zg_przedszkole_wniosek_zal. – zmiana uchwały 2019   (oddział przedszkolny)
 8. Kryterium ustawowe _ oświadczenie_wielodzietnośc rodziny (oddział przedszkolny)
 9. Kryterium ustawowe _ oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.  (oddział przedszkolny)
 10. Oświadczenie dziecko posiadajace rodzeństwo   (oddział przedszkolny)
 11. Oświadczenie _szczepienia ochronne lub odroczenie obowiązkowego szczepienia ochronnego _201  (oddział przedszkolny)
 12. nabór – obowiązek informacyjny MP _RODO  (oddział przedszkolny)
 13. Załącznik  do  podania o przyjęcie do  klasy zerowej  Szkoły Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze
 14. Załącznik  do  podania o przyjęcie do  klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze
 15. Załącznik  do  podania o przyjęcie do  klasy czwartej  Szkoły Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze
 16. Załącznik  do  podania o przyjęcie do  klasy siódmej  Szkoły Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze
 17. Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.
 18. Informator dla rodziców
 19. Zgłoszenie do szkoły podstawowej 
 20. Wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020
 21. Wzór oświadczenia – krewni 2019
 22.  Wzór oświadczenia – rodzice kandydata_2019 
 23. Wzór oświadczenia _rodzeństwo_2019
 24. Wzór oświadczenia – uczęszczanie 2019
 25. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
 26. Wniosek o przyjęcie do klasy IV Szkoły Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze (klasa czwarta)
 27. Wniosek o przyjęcie do klasy VII Szkoły Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze (klasa siódma)